Filmarchive
Statoils filmarkiv har blitt flyttet til https://www.statoil.com/en/media-centre.html#stock-shots.
Ved spørsmål vedrørende Statoils nye film- og fotoarkiv vennligst send en henvendelse til photo@statoil.com

Statoil’s film archive has been moved to https://www.statoil.com/en/media-centre.html#stock-shots.
For enquiries regarding Statoil’s new film and photo archive please send a request to photo@statoil.com